image1 image2 image3
logotype

Dancing

Sfeervolle disco in oude hoevestijl , de disco heeft verschillende niveau’s vanwaar men overal zicht heeft op de dansvloer. 
Tevens is er een kelderbar waar gelegenheid is om feestjes te houden , ook op zaterdag. De muziekstijl is zeer gevarieerd : 
goud van oud, soul, R&B, rock and roll, dance music, eigenlijk voor iedereen wat. 

Openingstijden:

 Vrijdag:         24.00 uur – minimaal 05.00 uur

Zaterdag:       24.00 uur – minimaal 05.00 uur

Toegang tot uiterlijk 04.30u ! na dit tijdstip mag niemand meer naar binnen.

Toegang vanaf 21 jaar, legitimatie verplicht.

Nachtvergunning tot 6.00uur.  

Huisreglement “CLUB-MIO” 

* Toegang vanaf 21 jaar 
* Legitimatie verplicht 
* Camera-toezicht 
* Metaal-detectie

• Clubpas verplicht

• Daar wij over uw en onze veiligheid waken behouden wij ons het recht voor u te fouilleren.

• Correcte kleding gewenst, trainingspakken, trainingsjassen en petjes worden niet geaccepteerd.

• Het is ten strengste verboden verdovende middelen in uw bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken.

• Het is verboden drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

• Glazen mogen niet mee naar buiten genomen worden alsook niet naar de toiletten, geen glaswerk op de dansvloer.

• Indien noodzakelijk kunnen wij u de toegang tot onze zaak ontzeggen, redenen hiervoor kunnen o.a. zijn :

• Geen respect voor personeel en/of bezoekers.

• Moedwillig vernielen van onze of andermans eigendommen.

• Opruiend gedrag.

• Het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel.

• Het gebruik van verbaal en/of fysiek geweld.

• Het in bezit hebben van verboden middelen, b.v. drugs en/of wapens.

De directie en het personeel wenst u een gezellige avond

2024  bar dancing mio  yourdesignpartner